ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod

Charakteristika ŠD

Ve školním roce 2018-2019 bude v provozu na naší škole celkem 7 oddělení školní družiny. Pro jednodušší orientaci rodičů při vyzvedávání dětí ze ŠD, jsou jednotlivá oddělení rozlišena ještě barevnými odstíny. Provoz školní družiny je denně ráno od 6:00 hod. do 7:45 hod. a odpolední provoz je od 11:40 hod. do 16:30 hod.

S platností od 1.9.2016 došlo k úpravě Vnitřního řádu školní družiny, strana 3/2 Provoz a vnitřní režim ŠD, 2.10.Organizace činnosti, která se týká odchodu dětí ze ŠD. Všichni rodiče mají možnost se s tímto dokumentem podrobně seznámit na webových stránkách školy.

Všechna oddělení jsou umístěna na pavilonu B ve třídách, kde probíhá v dopoledních hodi- nách vyučování. I když jsou všechna oddělení v klasických učebnách, na činnost a práci s dětmi ve školní družině to vliv nemá. K dispozici máme jednu samostatnou místnost, která je určena jen pro potřeby ŠD a je převážně využita k rannímu provozu. V odpoledních hodinách je využívána na tělovýchovné chvilky, odpočinkové a rekreační činnosti, kdy se vzhledem k počtu dětí jednotlivá oddělení spojují.

Po skončení vyučování děti přechází do šaten a společně s kmenovou vychovatelkou odchází na oběd do školní jídelny, která je vzdálená přibližně 15 minut od školy. Po obědě si každá vychovatelka organizuje činnost podle rozpracovaného měsíčního plánu a týdenní skladby zaměstnání individuálně. Určují si témata a činnosti, které odpovídají věkové skupině dětí daného oddělení. Po obědě následují většinou rekreační a odpočinkové činnosti, které lze za příznivého počasí provádět venku/využíváme zatravněných ploch v okolí školy, školní hřiště i tělocvičnu /.

Většina učeben je vybavena kobercem a skříněmi, kde jsou uloženy hry, stavebnice, časopisy, knihy a veškeré pomůcky potřebné pro činnost ve školní družině. Po domluvě s třídní učitelkou, má každé oddělení vymezený prostor, kde mohou děti vystavovat své práce vytvořené během pobytu ve ŠD. Ve všech učebnách je možno využít interaktivní tabuli při odpočinkové i zájmové činnosti.

Každý měsíc navštěvujeme filmové představení v kině Mír a pobočku Městské knihovny na Jiráskově ulici, kde si děti půjčují své oblíbené knihy.

Během školního roku pořádáme celodružinové akce a víkendové turistické polodenní nebo celodenní poznávací výlety. Za rok tak s dětmi poznáme řadu míst v blízkém i vzdálenějším okolí. Všechny výlety do přírody jsou tematicky zaměřeny dle měsíčních plánů.

Zájmovou činnost dále rozvíjíme v zájmových kroužcích, které probíhají v rámci ŠD. Během celého školního roku připravujeme a pořádáme pro děti různá zábavná odpoledne se znalostními soutěžemi, kde si mohou ověřit své vědomosti a dovednosti získané během celého vzdělávacího procesu ve škole i ve ŠD. Spolupracujeme také se školním parlamentem I. stupně a pořádáme společné celodružinové akce.

Na webových stránkách naší školy najdete vždy veškeré informace k připravovaným akcím, články i s fotodokumentací.

 

text: B. Šrubařová

 

skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK