ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod

Speciální pedagog

Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání dětí postižených různými znevýhodněními - tělesnými, smyslovými, zdravotními nebo poruchami učení. Na naší škole se speciální pedagog zaměřuje převážně na práci s dětmi se specifickými poruchami učení.

Specifické poruchy učení( SPU) mohou být jednou z příčin školních neúspěchů a  mají velmi širokou škálu symptomů. Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností, poruchami paměti. Rodiče si tento problém často uvědomují až při vstupu dítěte do školy. K nejčastějším specifickým vývojovým poruchám učení patří:

  • Dyslexie - specifická porucha čtení.Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence dítěte není snížena.
  • Dysgrafie - specifická porucha psaní, postižení grafomotorického projevu. Dítě píše ztěžka, neobratně, má problém zapamatovat si tvar písmen, písmo je neuspořádané a nečitelné.
  • Dysortografie - specifická porucha pravopisu. Projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka při běžném vedení.
  • Dyskalkulie - specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly
  • ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

 

V případě nejasností nebo vznikajících problémů se rodiče mohou obrátit na třídního učitelenebo výchovného poradce.

 

Speciální pedagog:   Mgr. Petra Havlíčková  

                                 Mgr. Kateřina Nováková                 konzultační hodiny:    čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.

Ve škole pracuje na pozici učitelky, vzhledem k její odbornosti v oblasti speciální pedagogiky vykonává  poradenskou činnost pro učitele, asistenty a pedagogy zajišťující reedukaci.

Kontakt:      Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 

Metodická pomoc pro pedagogy (ke stahnutí) :

01 Úvod do problematiky SPU (Havlíčková)

02 Podpora žáků s SPU ve výuce (Havlíčková)

03 Diagnostika (Havlíčková)

04 Tvorba IVP

05 Žádost o slovní hodnocení

 

Speciální pedagog je financován z prostředků projektu "Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově", který škola realizuje ve spolupráci s městem Krnov.

OP VK

 

skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK