ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod

A opět Klokan přiletěl v březnu ...

Jako každý rok v březnu i letos navštívil naši školu klokan, původem také z Austrálie, ale byl to klokan MATEMATICKÝ.
V pátek 16. března proskákal postupně naší školou. Zavítal do 2. – 9. tříd, kde prověřil matematické znalosti a bystrý úsudek našich žáků v těchto kategoriích:
Cvrček /2 .- 3. roč./ , Klokánek /4.- 5.roč./, Benjamín /6.- 7.roč./, Kadet /8.- 9.roč./
Tato australská matematická soutěž u nás probíhá od roku 1995.
Test obsahuje 24 úloh, které jsou odstupňovány podle obtížnosti na úkoly za 3, 4 a 5 bodů.
Každému řešiteli je hned na začátku přiděleno 24 bodů, další body získává za správné odpovědi. Za špatnou odpověď se však bod odečítá, nezodpovězená otázka se nezapočítává.
U každého úkolu se vybírá z pěti možných odpovědí.

Žáci, kteří získali ve své kategorii nejvyšší počet bodů :

Benjamín

Ivana Pokorná 7.C 100 bodů
Samuel Indrák 6.C 98 bodů
Petr Čech 6.A 88 bodů

Kadet

Natálie Kukelková 9.M 81 bodů
Alena Odstrčilová 9.M 74 bodů
Vojtěch Pizúr 8.A 73 bodů


Další umístění naleznete na výsledkové listině benjamín, kadet.

Za zvláštní povšimnutí stojí kategorie Kadet, kde spolu "poměřovali sílu" žáci osmých tříd vedených podle principů prof. Hejného a žáci devátých tříd vyučovaných klasickým způsobem. V minulých letech obsazovali první pozice deváťáci a žáci matematických tříd.
Letos došlo ke zlomu, který nás velmi těší. Osmáci byli rovnocennými soupeři. Možná někoho napadne otázka: "Proč tomu tak je?" Máme odpozorováno, že hodně dětí vyučovaných principy Hejného matematiky se nebojí řešit příklady, nejsou svázání vzorečky a poučkami získaných v hodinách, úkol berou jakou výzvu, hledají cestu a svůj čas věnují řešení a ne hledání, kam příklad „zaškatulkovat.“....


Všem jmenovaným gratulujeme !!!

IMG 0651


Další informace o soutěži, republikový průměrný, počet bodů v každé kategorii a zadání je k dispozici na http://www.matematickyklokan.net


 Za sekci matematiky Pavlína Nováková

 

skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK