ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod

Podpora inovativních metod vzdělávání

Logolink OP VVV hor barva cz

Název projektu: „Podpora inovativních metod vzdělávání"

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009757

Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

Název dotačního programu: OP VVV

Celkové výdaje projektu:      2.469.000,- Kč

Z toho dotace OPVK:            2.469.000,-  Kč

Žadatel:    Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace:    1.9. 2018 - 31.8. 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů směrem k smysluplnému využívání ICT ve výuce, rozvoji čtenářské gramotnosti, prvků formativního hodnocení a podpoře inkluzivního vzdělávání.

Stručný popis projektu:

V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity

A  na základní škole:

2.II/2 Školní speciální pedagog

V rámci této aktivity bude na škole působit speciální pedagog na 0,5 úvazku, který bude mít za úkol zavést "Společné vzdělávání" a hlavně systém podpůrných opatření. Speciální pedagog bude diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje na tvorbě plánů pedagogické podpory, nebo individuálního plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagog spolupracuje s pedagogy, zákonnými zástupci a poradenskými středisky.

2.II/3 Školní psycholog

V rámci této aktivity bude na škole působit školní psycholog na 0,5 úvazku, který se bude podílet na zavedení "Společného vzdělávání", podpůrných opatření a bude spolupracovat s pedagogy na tvorbě bezpečného a podnětného klimatu školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP  zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost v celkovém rozsahu 416 hodin

V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti (min. 8 hod.), další vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování metod Hejného matematiky (min. 8 hod.). Obě školení budou rozšířeny o prvky formativního hodnocení. Cílem zvýšit jak čtenářskou a matematickou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení a vlastní zodpovědnost. 

2.II/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na inkluzi v celkovém rozsahu 16 hodin

V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti (min. 8 hod.), další vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování metod Hejného matematiky (min. 8 hod.). Obě školení budou rozšířeny o prvky formativního hodnocení. Cílem zvýšit jak čtenářskou a matematickou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení a vlastní zodpovědnost. 

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu

V rámci této aktivity bude podpořeno zavádění formativního hodnocení formou skupinového a individuálního mentoringu. 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání

Aktivita bude realizována 12 pedagogy, kteří do výukyzapojí iPady. Při výuce budou spolupracovat s koordinátorem ICT a s externím odborníkem.

 

B ve školní družině:

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost v celkovém rozsahu 168 hodin

V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti (min. 16 hod.), další vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování metod Hejného matematiky (min. 8 hod.). Cílem je zvýšit jak čtenářskou a matematickou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení a provázat nenásilně a prakticky aktivity školy a zájmového vzdělávání.

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

V rámci této aktivity bude spolupracovat jedna paní vychovatelka s kolegyní na jiné škole.

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání

V rámci této aktivity využijí zapojení vychovatelé min. 1x týdně iPady při práci s dětmi. 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD 

V rámci této aktivity bude v rámci ŠD pracovat 2 školní roky Klub deskových her a Badatelský klub.

2.V/13 Projektový den mimo ŠD

V rámci této aktivity zrealizuje každé oddělení ŠD jeden projektový den mimo ŠD.

Články:

Klub deskových her a zábavné logiky

       
IMG 4893 IMG 4894 IMG 4895  

Koordinace projektu ve škole:      Karel Handlíř

Logolink OP VVV hor barva cz

 

skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK