ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod Poradenství Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a  etickým kodexem školního psychologa.

V rámci diagnostiky a depistáže se jedná zvláště o diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, depistáž a diagnostiku nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

Mezi konzultační, poradenské a intervenční práce školního psychologa patří například: Péče o integrované žáky, individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení…), krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce, prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.), techniky a hygiena učení (pro žáky), skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a třídního učitele, individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání, konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí, pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Dále je to metodická práce a vzdělávací činnost jako metodická pomoc třídní učitelům, pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení), spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními, metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, besedy a osvěta (zákonným zástupcům), dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa, prezentační a informační činnost.

 

Školní psycholog:      Mgr. et Mgr. Petr Studnička

Kontakt:     telefon 724 435 335

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Konzultace:        čtvrtek 8:00 - 17:00 (nutná předchozí e-mailová nebo telefonická domluva)

                                 pátek  8:00 - 15:00 (nutná předchozí e-mailová nebo telefonická domluva)

 

skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK