ZŠ Krnov

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Úvod Poradenství Příjímací řízení

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016/17


Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017

 Přihlášky ke studiu na středních školách:

 • budou žákům vytištěny ve škole. K tomu je nutné, aby žáci nejpozději do poloviny února oznámili výchovné poradkyni názvy středních škol a oborů, na které se hlásí a pořadí, v jakém mají být na přihlášce uvedeny.
 • Na vyplněnou přihlášku je nutné ještě dodat razítko lékaře a doložit lékařský posudek (vyžaduje-li to střední škola) a u těch, kteří budou dělat školní přijímací zkoušku (ne jednotnou z matematiky a jazyka českého), doplnit její termín. Spolu s údaji o místě a datu vyplnění přihlášky ji s podpisem rodiče na ní uvedeného doručí na střední školy zákonný zástupce buď osobně (doporučuji nechat si vystavit potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poštou (raději doporučeně) do 1. března 2017.
 • Do prvního kola přijímacího řízení mohou žáci podat maximálně dvě přihlášky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 12. dubna 2017 a 19. dubna 2017. Konají ji všichni uchazeči o obory zakončené maturitní zkouškou. Uchazeč koná zkoušku v obou termínech – nejprve na škole, kterou uvedl na přihlášce první v pořadí, potom na druhé. Započítává se lepší výsledek. Jednotná zkouška se podílí na celkovém hodnocení 60%. Zbývajících 40% tvoří známky získané na základní škole za poslední tři pololetí, případně účast na soutěžích apod. Přesnější informace naleznete na stránkách jednotlivých středních škol. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy na webu do 31. 1. 2017. 
 • Ředitel střední školy může vyhlásit i školní přijímací zkoušku – informace na webech jednotlivých středních škol
 • Střední škola vám 14 dnů před termínem pošle pozvánku k vykonání přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka: 

 • Ředitel střední školy obdrží výsledky přijímacích testů z matematiky a jazyka českého do 28. dubna. Do dvou pracovních dnů pak zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů na webu školy.
 • Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 • Dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (viz níže).
 • Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek obdrží žáci na základní škole do 15. března 2017.
 • Musí být odevzdán na střední škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na webu střední školy.
 • Zápisový lístek není možno vzít zpět a odevzdat v jiné střední škole. Výjimku tvoří pouze případ, kdy byl žák přijat na střední školu na základě odvolání nebo pokud odevzdal zápisový lístek po vykonání talentové zkoušky a zároveň podal přihlášku ke studiu 1. března a byl na střední školu přijat.
 • Pokud žák zápisový lístek na školu, která ho přijala,  nepošle v termínu, ztrácí nárok na přijetí.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé a další kola přijímacího řízení: 

 • Informace o konání druhého a dalších kol přijímacího řízení je možno zjistit na internetových stránkách jednotlivých středních škol.
 • Počet přihlášek pro další kola není omezen.

Další informace naleznete na stránkách:

 • Ministerstva školství www.msmt.cz
 • Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT - připravuje a vyhodnocuje jednotné testy) www.cermat.cz 
 • Moravskoslezského kraje www.msk.cz 

Mgr. Kamila Koukolová

výchovná poradkyně

 

logoelkamala

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK