ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Směrnice

Směrnice

Email Tisk PDF

01 Organizační řád

02 Školní řád  +  Doplňující kriteria k výchovným opatřením a klasifikaci chování

03 Sociálně patologické jevy

04 Vnitřní platový předpis

05 Evidence majetku

06 Oběh účetních dokladů

07 Ochrana majetku školy

08 Vyřazování majetku

09 Poskytování informací

10 Inventarizace

11 Provozní řád hřiště

12 OOPP

13 Řády odborných učeben

14 Škola v přírodě

15 Lyžařský kurz

16 Klasifikační řád

17 Řád školní družiny

18 Zahraniční výjezdy

19 Provozní řád

20 Závodní lékařská péče

21 Pracovní náplně

23 Školní výlety

24 Vnitřní kontrolní systém

27 Školení BOZP

28 Vyřizování stížností

29 Vedení pokladny

30 Traumatologický plán

31 Ochrana dat

32 Ochrana osobních údajů

37 BOZP

39 Kontrola pracovní neschopnosti

40 Prevence šikany

41 Pravidla při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

42 Požární poplachová směrnice

43 Organizace zabezpečení PO

44 Veřejné zakázky malého rozsahu

45 Ochrana osobních údajů (GDPR)

Metodické pokyny ředitele:

1. Adaptační program pro začínající učitele

2. Postup při řešení problémů a schéma skupiny

3. Postup při zajištění věcí žáků v šatně před krádeží

4. Postup třídního učitele ve věci neomluvené absence a vysoké absence

5. Závazný pokyn pro organizaci školních výletů a exkurzí

6. Pedikulóza

7. Organizace zajištění ochrany majetku a osob ve sportovní hale

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Listopad 2018 14:38
 


skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK