ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod Škola Výuka
Výuka

Výuka na ZŠ Janáčkovo náměstí 17 probíhá v 15 třídách na 1. stupni a ve 12 třídách na 2. stupni. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu:

ŠVP Škola pro všechny 2011 

Žáci mají možnost využívat e-learningový web  EDUBASE, který jim umožňuje rozšířit své znalosti, doplnit potřebné informace, prověřit získané vědomosti formou testů, případně získat informace o učivu v případě nepřítomnosti žáka ve škole.

V rámci podpory inkluzivního vzdělávání provozuje naše škola v odloučené lokalitě Centrum následné péče „klub Devítka“. Pedagogové systematicky s polupracují se speciálním pedagogem  v "Devítce" a zadávají úkoly na přípravu a doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na škole probíhají každou 1.vyučovací hodinu v pondělí  tzv "Domečky", v rámci kterých se třídní učitelé zaměřují na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků, čímž naplňujeme obsah osobnostní a sociální výchovy. Žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, učí se komunikovat mezi sebou navzájem, spolupracovat,  rozhodovat se a řešit problémy.

Na škole pracuje Žákovský parlament , který cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti, včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy a naplňuje tak průřezová témata VDO a MKV. Žáci se učí kooperaci, řešení problémů, přenášejí informace z parlamentu do "Domečků" a zpět, učí se spolupráci, komunikaci a demokratickým principům.

Rodiče a žáci využívají Edupage, který umožňuje nejen sledovat průběžně klasifikaci a omlouvat elektronicky žáka, ale jsou zde také odkazy na Dú, přehled o uskutečněných platbách žáka, rodiče zde mají možnost napsat vzkaz učiteli.

 


skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK